فروشگاه خشکبار، چرم، صنایع دستی و خاویار

پذیرایی رایگان شامل سرو ناهار، شام، انواع نوشیدنی سرد و گرم، انواع سالاد و دسر

ترانسفر فرودگاهی

هیجان سرگرمی و بازی فرزندان در ساعات انتظار

10 سوییت لوکس با کلیه امکانات برای اسکان موقت

اتاق های جلسات VIP