مرحله 1- .اطلاعات مسافر

لطفا فرم رزرو اینترنتی را بر اساس اطلاعات پاسپورت و بلیط خود و به دقت تکمیل نمایید.
مرحله 2- اطلاعات مسافران همراه

در صورت داشتن مسافر همراه، اطلاعات هر مسافر را بصورت جدا در این صفحه ثبت نمایید.


:ملیت

تاریخ تولد

تاریخ انقضای پاسپورت

Change Summary No.

مرحله 3- اطلاعات پرواز

لطفا شماره پرواز و تاریخ را به میلادی و مطابق با بلیت خود درج نمایید.

لازم به ذکر است در مورد پروازهای ورودی لطفا تاریخ ورود خود به فرودگاه امام خمینی (IKIA) را از روی بلیت درج نمایید.مرحله 4- خدمات


ترنسفر:

در مورد پروازهای خروجی، خودروی فرودگاه 4 ساعت قبل از ساعت پرواز در محل، حاضر خواهد بود.

همچنین تعرفه ها مربوط به شهر تهران میباشد و اختلاف هزینه برای شهرستان بصورت نقدی از شما دریافت خواهد شد.

آدرس مراجعه نوع ترسنفر

ویلچر:


سالن کنفرانس
اتاق جلسات VIP
سوییت اختصاصی
پارکینگ

لطفا در صورت نیاز به خدمات سوییت اختصاصی، پارکینگ، ترانسفر، اتاق جلسات VIP و سالن کنفرانس با شماره تلفن زیر هماهنگ نمایید.

+98 (021) 55678529


مرحله 5- اطلاعات مستقبلین


نام مستقبل

مرحله 6- تائید نهائی


اطلاعات مسافر
-
National Code
Flight Type
Nationality
Birthday
Passport Expire Date
Full Name
Passport Number
Mobile Number
Email Address
.
Visa Requirement
اطلاعات همراهان مسافر
اطلاعات پرواز
شماره پرواز
تاریخ پرواز
خدمات جانبی
ویلچر
تعداد ویلچر در خواستی
عدد
مستقبلین و یا مشایعین