تماس با ما
نظر خود را به ما انتقال دهید.
1
اطلاعات تماس

شماره تماس

(021)96611

(021)55677995

(021)55678558

(021)88510505

آدرس: تهران-فرودگاه بین المللی امام خمینی- جایگاه تشریفات اختصاصی سی آی پی

دفتر مرکزی:
تهران-خیابان قنبرزاده-خیابان هویزه-پلاک 198

ایمیل جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات: crm@cipikia.com

آقای اسعد نیازمند

رییس هیات مدیره

niazmand@cipikia.com

آقای مهران قدرتی

مدیر عامل

ghodrati@cipikia.com

آقای رفیع سجادی

نایب رییس هیات مدیره

sajjadi@cipikia.com

آقای بهزاد زمانیان

معاون مالی و منابع انسانی

zamanian@cipikia.com

2
فرم انتقادات و پیشنهادات