تماس با ما
نظر خود را به ما انتقال دهید.
1
اطلاعات تماس

شماره تماس

(021)55677995

(021)55678558

(021)88510505

بخش رزرو: داخلی 101 تا 103

آدرس: تهران- اتوبان تهران قم- فرودگاه بین المللی امام خمینی- روبروی برج مراقبت- جایگاه تشریفات اختصاصی سی آی پی

ایمیل جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات: crm@cipikia.com

آقای اسعد نیازمند

رییس هیات مدیره

niazmand@cipikia.com

اقای مهران قدرتی

مدیر عامل

ghodrati@cipikia.com

آقای رفیع سجادی

نایب رییس هیات مدیره

sajjadi@cipikia.com

آقای بهزاد زمانیان

معاون مالی و منابع انسانی

zamanian@cipikia.com

2
فرم انتقادات و پیشنهادات